Możliwość komentowania Jakie są najczęściej stosowane sposoby została wyłączona

Jakie są najczęściej stosowane metody spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najbardziej obecnie popularnych materiałów konstrukcyjnych. Duży wpływ mają na to jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W odróżnieniu od stali ono nie rdzewieje, przez co może być stosowane w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest także na działanie wielu kwasów organicznych i związków azotowych, a dodatkowo znacznie mniej waży niż stal. To wszystko powoduje, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, ale też wojskowy i chemiczny. To, co ma duże znaczenie, to wielokrotnie go można poddawać recyklingowi, bez praktycznie żadnej utraty parametrów i właściwości. Dużo elementów i konstrukcji będzie jednak wymagać spawania, a to stanowi pewne wyzwanie. Metal ten posiada niewysoką temperaturę topnienia, a dodatkowo na jego powierzchni tworzą się tlenki, które osłabiają spoinę. Z tego też powodu konieczne stosowanie jest przy spawaniu osłony z gazu obojętnego, którym przeważnie jest argon. Ważne jest też dobre przygotowanie powierzchni elementu, to znaczy oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zanieczyszczeń. Aktualnie popularne są dwa sposoby spawania, czyli TIG oraz MIG MAG. Metodę MIG wykorzystuje się dla materiałów, które mają przynajmniej milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo podawane jest w postaci drutu. Technika TIG nadaje się do cieńszych przedmiotów, a wykorzystywane są wtedy elektrody posiadające wysoką temperaturę topnienia, które zapewniają odpowiednie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.